بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

کلیه مشارکت کنندگان عزیز به اطلاع می رساند شرکت هایی که در لیست انتظار قرار دارند می توانند 18 و 19 فروردین 98 ( یکشنبه و دوشنبه) با مراجعه حضوری به ستاد برگزاری مستقر در سالن 62 نمایشگاه بین المللی نسبت به انجام امور خود در صورت وجود فضا اقدام نمایند و همچنین شرکت هایی که موفق به انجام ثبت نام در سایت نمایشگاه در زمان های مقرر  نشده اند از تاریخ 20 فروردین با مراجعه نماینده خود به ستاد امور خود را پیگیری نمایند. شایان ذکر است تاریخ های ذکر شده (18و19 فروردین) آخرین مهلت رسیدگی به امور شرکت های لیست انتظار است. 


جانمایی سالن های نفت و گاز © 2018 ALL RIGHTS RESERVEDSaghba Company

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت