بازدیدمدیر عامل شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي بين المللي ایران

بازدید جناب آقای حسین زاده مدیر عامل شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي بين المللي ایران  از غرفه سامانه غرفه سازان برتر ایران (سغبا) جهت آشنایی با خدمات سامانه سغبا (منتخب برگزیده ترین ایده نوین در صنعت نمایشگاهی ) © 2018 ALL RIGHTS RESERVEDSaghba Company

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت