سغبا بین الملل

سغبا بین الملل:


مشارکت کنندگان  نمایشگاه ها شما می توانید از طریق واحد سغبا بین الملل از کلیه نمایشگاه های مرتبط به صنعت شما (چه در ایران و یا خارج از ایران) اطلاع حاصل نمائید و همچنین می توانید از طریق مشاوره با کارشناسان سغبا بین الملل از نحوه مشارکت و هزینه های مورد نیاز برای مشارکت اعم از ثبت نام و رزرو جا، غرفه سازی، هتل، بلیط هواپیما و ... مطلع گردد.

قابل ذکر است شما می توانید تمامی مراحل مشارکت در یک نمایشگاه (کشورهای خارج از ایران و یا داخل کشور) اعم از مرحله ثبت نام و رزرو جا، غرفه سازی، رزرو هتل و خرید بلیط و ... را به سغبا بین الملل واگذار نمائید.

همچنین میشود از دیگر خدمات سغبا به موارد ذیل اشاره کرد : 

- برگزاری جلسات B2B

- دعوت و اعزام هیت های تجاری 

- برگزاری کارگاه های آموزشی 
© 2018 ALL RIGHTS RESERVEDSaghba Company

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت