طراحی و دوخت لباس فرم

 
طراحی و دوخت لباس متحدالشکل:
 برای موفق بودن در یک رویداد می بایست به کوچکترین جزئیات با بیشترین دقت نظر انجام شود. بعضأ دیده شده که شرکت های بزرگ مشارکت کننده در نمایشگاه ها بدون در نظر گرفتن لباس متحدالشکل در یک نمایشگاه ظاهر شده و امر جدا از شکل ظاهر گوناگون  و رنگارنگ پرسنل باعث سردرگمی بازدیدکنندگان در تشخیص پرسنل پاسخگوی در غرفه شما می شود.
طراحی لباس مناسب و متحدالشکل در غرفه شما باعث ایجاد یکپارچی و نشان گر نظم سیستمی شما دارد.
سامانه غرفه سازان برتر ایران (سغبا) با در اختیار داشتن بیش از 100 طراح حرفه ای در خصوص لباس فرم متحدالشکل به شما کمک می کند تا با کمترین هزینه لباس فرم متحدالشکل خود را طراحی و دوخت نمائید.تماس با کارشناسان پشتیبانی

021-28111021

© 2018 ALL RIGHTS RESERVEDSaghba Company

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت